ЗВІТ ДИРЕКТОРА БАБИНЕЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ АНДРЮЩЕНКО Т.О.

ЗА 2019-2020 Н.Р.

Презентація

Протягом звітного періоду (червень 2019 – червень 2020 н. р.) управління навчальним закладом здійснювалося відповідно  до норм статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу ЗНЗ. Продовжую виконувати обов’язки директора школи. Забезпечувала дотримування всіма учасниками навчально-виховного процесу норм чинного законодавства.

Значні корективи у планову діяльність закладу вніс тривалий карантин. Школа переформатувала освітній процес із використанням дистанційних технологій, асинхронного навчання та урахуванням технічних можливостей учителів та учнів.

За нашим навчальним закладом закріплено територію обслуговування селище Бабинці та село Буда Бабинецька, на якій станом на 1 вересня 2019 року проживало дітей і підлітків віком від 6 до 18 років. З них навчається у нашій школі — 475.  Мною проведено  якісний аналіз охоплення навчанням (станом на 1 вересня) всіх дітей і підлітків території обслуговування, за моїм дорученням зібрано підтверджувальні довідки про навчання дітей і підлітків, які навчаються в інших навчальних закладах.

Станом на 5 вересня минулого року у закладі нараховувалося 386 учнів. Питання зарахування та відрахування учнів упродовж навчального року тримала під особистим контролем. На початок навчального року наказом зараховано та укомплектовано  три перших класи НУШ (53 учня).

Мною вжито заходів щодо ознайомлення учнів та їхніх батьків з умовами зарахування до закладу, статутом, правилами трудового розпорядку. Під час проведення комплектації класів дотримано принципу рівності учнів за класами, рівномірності кількості хлопчиків та дівчаток, враховано площі класних кімнат, при можливості враховано окремі пропозиції батьків, а саме зарахування дитини у певний клас (при наявності поважної причини), а також місце проживання дітей, що сприяло якісній організації підвозу до школи і додому тих, хто проживає на відстані  понад 3 км до моменту, поки школа мала водія. Однак школа більше півроку не мала кваліфікованого водія, що викликало незручності і нарікання батьків. Зараз це питання вирішено, автобус відремонтовано.

Зараз триває набір до 1 класів на 2020\2021 навчальний рік з поправкою на реалії тривалого карантину. Станом на 1 липня вже подано 42 заяви, що дає нам можливість укомплектувати два перших класи.

Цього року набір до 10 класу не проводимо через те що немає бажаючих дітей що проживають на території обслуговування.

Організувала роботу з розміщення на сайті всієї необхідної інформації на засадах прозорості та відкритості.

Велику увагу приділяла роботі НУШ. Предметом особливої уваги в  управлінській діяльності у цьому навчальному році були 5-ті класи (з питань адаптації до навчання).  Персонально здійснювала щоденний контроль за відвідуванням учнями навчального закладу, спільно з заступником директора з виховної роботи, класними керівниками з’ясовувала причини відсутності на уроках.

Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до освітньої програми та річного плану роботи закладу, затверджених спільним рішенням педагогічної ради школи  № 6  від 31.08.2019 року, яка спрямована на рівний доступ до якісної освіти всіх дітей.  У школі було відкрито 5 інклюзивних класів для дітей з особливими освітніми потребами, які були забезпечені супроводом кваліфікованих асистентів та команд фахівців; корекційні години логопеда, психолога використані повністю, робота реабілітолога не проводилася у зв’язку із відсутністю фахівця. 1 учнів навчалися за індивідуальною формою.

Керувала роботою педагогічної ради. Проведено 10 засідань, на яких розглянуті важливі    питання, що стосуються вдосконалення освітнього процесу, оцінювання результативності навчань учнів, техніки безпеки, інноваційних  форм роботи з учнями школи.

Більшість управлінських рішень, що готувалися мною у співпраці із заступниками,  попередньо обговорювалися та узгоджувались з їхніми виконавцями. Стан виконання рішень педагогічної ради обов’язково заслуховували на чергових засіданнях.

Упродовж навчального року здійснювався моніторинг для розбудови внутрішньої системи контролю за якістю освіти. Проведено анкетування учнів, батьків та учителів, самоаналіз роботи закладу. Укладено меморандум співпраці учасників освітнього процесу, затверджено положення про академічну доброчесність та антибулінгові заходи.

Щотижня проводила наради із учителями з питань планування роботи закладу, підсумків виконання плану за попередній тиждень. За потреби на ці наради запрошувалися інші працівники, представники органів учнівського та громадського самоврядування. Цілеспрямована багаторічна робота з питань вдосконалення планування роботи всіх ланок життєдіяльності закладу дає свої позитивні результати (плануємо лише те, що можемо якісно виконати), за потреби оперативно й колегіально вносимо необхідні зміни, таким підходам навчаємо і наших школярів.

До відома учнів та батьків доведено можливості закладу щодо використання годин варіативної складової типових навчальних планів. Проведена робота сприяла якісній розробці робочого навчального плану, задоволення освітніх потреб учнів та їх батьків, а також визначення обов’язково-вибіркових предметів у старшій школі.

Адміністрація постійно працює над профілактикою правопорушень та злочинності серед учнівської молоді. Створено банк даних дітей «групи ризику», які знаходяться на внутрішньошкільному обліку (3 осіб). Керувала шкільною радою з профілактики правопорушень (педагоги, батьки, працівники правоохоронних органів, представники органів самоуправління)

Заклад в основному укомплектований педагогічними кадрами, проте на натупний навчальний рік потрібен вчитель зарубіжної літератури. Спільно із заступниками з навчально-виховної роботи належну увагу приділяла питанням науково-методичної роботи, створила умови для дослідницької діяльності педагогів.

У встановленні чинним положенням про атестацію терміни здійснила усі організаційні заходи щодо її проведення. Керувала роботою атестаційної  комісії І рівня. Створила для кожного члена комісії належні умови для вивчення роботи   педагогів, що атестувалися.

Завдяки наявності чітких критеріїв оцінки діяльності педагогічних працівників, атестація відзначається відвертістю і гласністю, сприяє поглибленню товариських відносин у педагогічному колективі,  протягом цього року вчитель Любімова  О.В., та Бриль О.В. , пройшли  сертифікацію та були атестовані на вищу категорію.

Однією з першочергових щоденних моїх турбот залишилось здоров’я учнівської молоді. Так, у процесі внутрішнього контролю за уроками та позакласними заходами звертала увагу на дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації навчально-виховного процесу, ефективність використання педагогами методів і засобів щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичної, психічної, соціальної і духовної складових здоров’я. Особисто контролювала стан спортивних споруд на території закладу та терміновість видалення аварійних дерев, що складали небезпеку для учасників навчального процесу. Контролювала виконання карантинних вимог у закладі.

Спільно з класними керівниками, учителями фізичної культури, затвердила списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної медичних груп. Вжила заходів щодо відповідності розкладу уроків педагогічними  та санітарно-гігієнічним вимогам.

Одне з найважливіших питань на сьогодні стоїть це харчування учнів школи, так як у закладі немає харчування з 2016 року.

Школа підготувала необхідну документацію та розпочала діяльність із запровадження системи НАССР.

Медичне обслуговування учнів та працівників здійснювалося районною лікарнею та місцевою амбулаторією сімейної медицини. Як педагоги, так і учні щорічно проходять медогляд згідно графіку. Особисто сприяю забезпеченню шкільного медичного кабінету первинними засобами надання першочергової медичної допомоги.

За звітний період до закладу не надходили звернення.

Намагалася за допомогою спонсорів і батьків вирішувати фінансово-господарські проблеми навчального закладу (оновлення матеріально-технічної бази, ремонти та інші питання, які потребують коштів). За кошти селищної ради створено гардероб на 2 поверсі, та оносленно освітлення вже в усіх кабінетах. За кошти спонсорів придбано ленолеум в кабенет інформатики  № 1 та № 2. За кошти батьків проведено ремонти кабінетів, ремонт класів для НУШ. За кошти селишної ради  було здійснено ремонт підлоги в спортивній залі.  З відділу освіти  отримано 3 інтерактивні дошки та одну інтерактивну панель, навчальний комплекс для комп’ютерного класу 15+1. Та області 10+1. Отримано приладдя для корекційних занять учнями з особливими потребами та наочність для викладання, фізики та біології, додаткові ноутбуки. Весь звіт по коштам  на сайті, в розділі прозорість та відкритість

Написані листи – клопотання до селищної ради

Я зупинилася на основних питаннях моєї управлінської діяльності, але ще було чимало короткотривалих та довготривалих питань, які вимагали певного часу та зусиль для вирішення, а також мною у повному обсязі виконувалися мої безпосередні посадові обов’язки заступника з навчально-виховної роботи.

Наявні результати і здобутки – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, наполеглива праця адміністрації школи, кожного педагога, батьків та громади. Дякую всім за співпрацю, підтримку та розуміння.