Звіт директора за 2019- 2020 н.р.

Протягом звітного періоду (червень 2019 – червень 2020 н. р.) управління навчальним закладом здійснювалося відповідно  до норм статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу ЗНЗ. Продовжую виконувати обов’язки директора школи. Забезпечувала дотримування всіма учасниками навчально-виховного процесу норм чинного законодавства.

Звіт директора Бабинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Андрющенко ТамілиОлександрівни

перед  громадськістю у 2019 році.

Доброго дня. Шановні присутні!

Протягом звітного періоду (серпень 2018 – червень 2019 н. р.) управління навчальним закладом здійснював відповідно  до норм статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, дотримувався посадових обов’язків, законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу ЗНЗ. Основний акцент звернено на дотримування всіма учасниками навчально-виховного процесу норм чинного законодавства.

Питання навчально-виховної роботи та її результативність виносилася на загальношкільні батьківські збори, предметом особливої уваги вони були на кожних класних батьківських зборах, тому сьогодні я зупинюся лише на найважливіших, на мою думку питаннях управління навчально-виховною роботою.

Відповідно до рішення №18 1999 року (сел. рада) за навчальним закладом закріплено територію обслуговування 5541

смт. Бабинці та с. Буда-Бабинецька на якій станом на 1 вересня 2017 року проживає — 411 дітей і підлітків віком від 6 до 18 років .

Під моїм керівництвом проведено якісно залучення до навчання (станом на 1 вересня) всіх дітей і підлітків території обслуговування. Зібрано підтверджувальні довідки про навчання дітей і підлітків, які навчаються в інших навчальних закладах. Питанням зарахування та відрахування учнів упродовж навчального року тримаю під особистим контролем. На початок навчального року на підставі всіх документів (заяви батьків, медичні картки, копії свідоцтв про народження) наказом зараховано та укомплектовано  два перших класи (42учнів).

Цього року із навчального закладу з врученням свідоцтв про базову загальну середню освіту  випущено  39учнів.

Мною вжиті заходи щодо ознайомлення учнів та їхніх батьків з умовами зарахування до закладу, статутом, правилами трудового розпорядку. Під час проведення комплектації класів дотримано принципу рівності учнів за класами, рівномірності кількості хлопчиків та дівчаток, враховано площі класних кімнат, а також місце проживання дітей, що сприяло якісній організації підвозу до школи і додому тих, хто проживає на відстані  понад 3 км. Під час комплектації перших класів враховано окремі пропозиції батьків, а саме зарахування дитини у певний клас (при наявності поважної причини). Дані дії не можуть бути масштабними бо це призвело б до перевантаження одного класу, та малу наповнюваність іншого.

Завдяки нашим спільним діям вдалося вчасно охопити всіх випускників 9-х класів навчанням у закладах, які дають повну загальну середню освіту.

Предметом особливої управлінської діяльності у цьому навчальному році були 5-ті класи (з проблеми адаптації до навчання).

Персонально здійснювала щоденний контроль за відвідуванням учнями навчального закладу, спільно з заступником директора з навчально-виховної роботи, класними керівниками з’ясовував причини відсутності на уроках. Учні, які тимчасово не відвідували навчальний заклад подавали медичні довідки чи письмові пояснення від батьків про причини відсутності дитини на уроках. Виправдала себе  система швидкого реагування, коли за адресою проживання виїжджала комісія у складі директора школи, заступника директора з НВР, педагога-організатора, класного керівника, соціального працівника, селищного голови, спілкування з батьками дитини у такому форматі дає позитивні результати. Дуже серйозні проблеми мали з відвідуванням школи   учнем 7-Б класу учень Духненко Р., учениця Шевелєва А, 7-Б., Житніцька О, 7-Б клас, Щербаков В. 6-А клас, 3-А класу, Новицька А-7-А клас, Вишняк Ярина 9  клас.

В установленому порядку порушував клопотання про незадовільне відвідування навчального закладу вище вказаними учнями, селищну раду, ( розглядали на виконкомі, створювались робочі групи), повідомляли службу у справах  дітей та поліції. Питання відвідування знаходило своє систематичне відображення на нарадах при директорові.

Також неодноразово викликали батьків дітей які порушували поведінку на уроках, в класах. Проведено нарада при директорові, на які було запрошено учнів та їхніх батьків. Питання, які заслуховувалися – це відвідування навчального закладу та проблемна поведінка учнів. Координувала роботу класних керівників, практичного психолога щодо індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень. Брала  участь у профілактичних рейдах. Прикро, але перераховані заходи не призвели до зростання відповідальності окремих батьків за навчання і виховання дітей. У цій роботі ми дуже потребуємо допомоги відповідних служб.

Навчально-виховний процес: здійснювався відповідно до робочого навчального плану, та затвердженого річного плану роботи закладу, спільним рішенням педагогічної ради школи  №8  від 31.08.2017 року. ( Де також було організоване інклюзивне навчання для 7 учнів та індивідуальне навчання для 1 учнів).

З питань навчально-виховної роботи було видано організаційних 24 наказів. За підсумками внутрішнього контролю видані накази: контроль ведення класних журналів за І та ІІ семестр, стан викладання  іноземної мови, фізики, образотворчого мистецтва.  На педагогічних радах заслуховувалось питання, щодо успішності навчання, виховання підростаючого покоління, безпеки життєдіяльності. На нарадах при директорові заслуховувались   такі питання як,  відвідування учнями навчальних занять, профілактика травматизму, покращення результатів навчально-виховного процесу, попередження суїцидальної поведінки. Але, як керівник розумію, що потрібно ще працювати над достатньою аналітичністю та конкретністю наказів з питань навчально-виховної роботи.

Керуючи роботою педагогічної ради. Проведено 13 засідань на яких розглянуті важливі    питання, що стосуються вдосконалення навчально-виховного процесу. Питання щодо оцінювання результативності навчань учнів, техніки безпеки під час навчально-виховного процесу.

Упродовж навчального року здійснювала контроль за уроками (відвідано  49 уроки) та позакласними заходами (20 заходів).

Найголовнішим об’єктом вважаю контроль за рівнем навчальних досягнень учнів, причому з введенням практики постійного відстеження результативності  навчальної діяльності кожного школяра з кожного предмета з початку його вивчення, замість формування знань, умінь та навичок учнів основний акцент ставимо на їхній розвиток.

У практику ввійшло посеместрове планування контролю за результатами, проведенням директорських контрольних робіт, що здійснюється відповідно до єдиних вимог. Щорічно адміністративному контролю підлягають визначені навчальними програмами обов’язкові види перевірок.

Детальний аналіз результатів контролю, що проводять управлінці спільно з учителями, дає змогу відстежити причини як позитивних, так і негативних тенденцій та їх основі приймати конкретні рішення, які першочергово спрямовуються на усунення негативних тенденцій зниження рівня навчальних досягнень кожного учня з урахуванням його навчальних можливостей.

Особливу увагу приділяв питанням виконання навчальних програм, контролю за рівнем навчальних досягнень учнів та об’єктивністю оцінювання. Нажаль протягом року траплялись випадки не об’єктивного оцінювання навчальних досягнень з боку  вчителів, що особливо непокоїть мене як керівника. Цьому питанню буде приділена велика увага у наступному  навчальному році.

Спільно із заступником здійснюємо системний контроль за виконанням планів роботи всіх працівників закладу.

До відома учнів та батьків доведено можливості закладу щодо використання годин варіативної складової типових навчальних планів, проведено анкетування учнів, у класах проводились батьківські збори, на яких розглянуто питання використання годин варіативної складової.

 Кадрове забезпечення навчального закладу

Заклад  на 95% укомплектований педагогічними кадрами.

29 вчителів – з них мають вищу категорію 4, І категорію – 5, ІІ категорію – 8, спеціалістів – 8. Звання старший вчитель – 2.

3 сумісників — Вища  категорія – 1,  ,спеціаліст – 2.

Бібліотекар — 1

Медична сестра — 1

Ваканція відкрита вчитель географії.

У встановленні чинним положенням про атестацію терміни, здійснив усі організаційні заходи щодо її проведення. Керував роботою атестаційної  комісії І рівня. Створила для кожного члена комісії належні умови для вивчення роботи   педагогів, що атестувалися.

Завдяки наявності чітких критеріїв оцінки діяльності педагогічних працівників, атестація відзначається відвертістю і гласністю, сприяє поглибленню товариських відносин у педагогічному колективі, є потужним мотивом фахового й особистісного зростання кожного педагога. Цього року пройшли курси 7  вчителів,  онлайн-курси пройшли всі вчителів початкових класів та вчителя анг. мови, та було атестовано  5 вчителів – 1 на підтвердження рані присвоєної категорії, та 2 з спеціаліста на ІІ категорію, 1 з ІІ категорії на 1.

У колективі сприятливий психологічний клімат.  Основну увагу приділяв роботі щодо запобігання конфліктів (наради з педколективом, бесіди з батьками та учнями).

Однією з першочергових щоденних моїх турбот залишилось здоров’я учнівської молоді. Так, у процесі внутрішнього контролю за уроками та позакласними заходами звертаю увагу на дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації навчально-виховного процесу, ефективність використання педагогами методів і засобів щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичної, психічної, соціальної і духовної складових здоров’я. Ініціювала та знайшла активну підтримку педагогічного колективу, батьків, учнів щодо впровадження у навчальний процес елементів, які напряму пов’язані із здоров’ям, а саме: збільшення рухової активності учнів під час уроків та у позаурочний час (використання фізкультпауз та фізкультхвилинок), організація позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життя (виховні години, , робота спортивних секцій).

У школі організовано низка гуртків: танцювальний гурток «Етюд», гурток малювання «Веселі акварелі», гурток «Умілі ручки», тренування з різних видів спорту (гандбол, волейбол, баскетбол, настільний теніс), секція «Футболу» для учнів початкових класів, вокальний гурток та  гурток «Друзі природи».

Крім того, у школі протягом року проводяться позакласні та виховні заходи на різні теми. За організацію яких відповідав педагог-організатор Шома А.А. та класні керівники 1-9 класів.

У зв’язку з покладанням на селищні ради фінансування харчування учнів та у зв’язку з недостатнім наповнення бюджету селища з 2017 року харчування у школі припинено для всіх категорій учнів. Лише за кошти держбюджету шляхом організації пайків харчування здійснювалось для наступних категорій учнів: діти учасників АТО, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти на інклюзивній формі навчання, діти із малозабезпечених сімей.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності директора як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку”, державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним моїм контролем. Наказом по  школі  призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, сплановані відповідні заходи. Навчання було проведено на одній з педагогічних рад, де було розглянуто нормативні документи та навчання для вчителів.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Батьки  у письмовій формі повідомляються про свою відповідальність за здоров’я та життя дітей під час канікул.

Спільно з класними керівниками, учителями фізичної культури, затвердив списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної медичних груп – 27, звільнених — 3

Спільно із заступником з навчально-виховної роботи вжив заходи щодо відповідності розкладу уроків педагогічними  та санітарно-гігієнічним вимогам. Так, його науковий аналіз сприяв оптимальному врахуванню динаміки працездатності школярі упродовж дня та тижня. Як під час розробки робочого навчального плану, так і під час складання  розкладу уроків враховано норми щодо граничного тижневого навантаження кожного школяра.

Медичне обслуговування учнів та працівників здійснювалося районною лікарнею та місцевим ФАП-ом. Як педагоги так і учні щорічно проходять медогляд згідно графіку. Особисто сприяю забезпеченню шкільного медичного кабінету первинними засобами надання першочергової медичної допомоги. Питання стану медичного обслуговування, роботи з профілактики захворювань серед школярів неодноразово заслухано на нарадах при директорові на постійному контролі тримаю питання охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів і працівників, виконання запланованих заходів сприяло дотриманню правил техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки. Упродовж звітного періоду нещаних випадків в школі – 6, ( в коридорі 2, подвіря – 1, спортивна зала — 2) в побуті 9 учнями, з працівниками не було нещасних випадків.

Відповідно до плану роботи відбулися загальношкільні батьківські збори (явка вимагає кращого) на них поряд з іншими питаннями роз’яснювати батькам обов’язки та відповідальність за розвиток дітей та здобуття ними повної загальної середньої освіти, зверталася увага на попередження дитячого  травматизму, дитячої бездоглядності, на правильне харчування дітей, дотримання санітарно-гігієнічних норм проживання тощо.

Підводячи підсумки навчання

Матеріально-технічне забезпечення

Крім зазначених витрат за кошти батьків у школі здійснюється закупівля паперу та канцелярського обладнання, ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки, заправка картріджів для принтера,  придбано 2 принтери, закупівля миючих засобів, вивіз сміття та ін. На даний момент всі ремонтні роботи у школі проводяться за кошти батьків. За більш детальнішим фінансовим звітом по класам можна звернутися до голів батьківських комітетів класів та до голови батьківського комітету школи – Салім Ірина Петрівна, або ознайомитися на шкільному сайті в рубриці інформаційна відкритість та прозорість.

Все важче вирішувати фінансово-господарські проблеми навчального закладу (оновлення матеріально-технічної бази, ремонти…)

НАДХОДЖЕННЯ: Державні витрати на оплату праці, отплату теплопостачання, водопостачання, електропостачання, забезпечення підручниками  учнів.

Дякуємо депутатському корпусу та селишній раді за підтримку цього року було передано

В січні місяці за кошти  субвенції – придбано дидактичний матеріал для дітей з особливими потребами.

Написані листи – клопотання до селищної раду, відділ освіти Бородянської райдержадміністрації, обласних депутатів . Для забезпеченні перших класів необхідним дидактичним матеріалом, ремонту спортивної зали, інклюзикно-ресурсної  та інформаційно-ресурсної кімнати.

Я зупинилась на основних питаннях моєї управлінської діяльності, але ще було чимало короткотривалих та довготривалих питань, які вимагали певного часу та зусиль для вирішення.

Протягом року до адміністрації надходять письмові та усні звернення від громадян та батьків різної тематики, а саме: поведінка учнів у навчальному закладі та в позаурочний час, невиконання батьками своїх обов’язків по відношенню до власних дітей, пропозиції по вдосконаленню організації чергування педагогів та учнів школи та ін. Керівництво їх розглядало у порядку, передбаченому українським законодавством

Наявні результати і здобутки – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, наполеглива праця кожного педагога, батьків та громади в цілому. За це їм щира вдячність.

За 2018-2019 навчальний рік