Без названия ЗАКОН про освіту http://zakon.rada.gov.ua/go/778-2010-%D0%BF

ЗАКОН ипро загальну середню освіту http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14

Положення про загальноосвітній навчальний заклад  http://zakon.rada.gov.ua/go/778-2010-%D0%BF

СТАТУТ школи

 МОН України. Загальна Середня освіта  http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/

Департамент  освіти і науки України http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/osvitnya-diyalnist/zagalna-serednya-osvita/91-zagalna-serednya-osvita-materiali/1116-normativno-pravova-baza-zagalnoji-serednoji-osviti