MON-zatverdylo-perelik-uchnivskyh-olimpiad-na-nastupnyj-navchalnyj-rik

https://nus.org.ua/news/mon-zatverdylo-perelik-uchnivskyh-olimpiad-na-nastupnyj-rik/