Розпочинаємо прийом заяв про зарахування дітей до 1-х класів школи на 2024/2025 навчальний рік!

З 08 квітня по 31 травня 2024 року батьки майбутніх першокласників мають подати заяви та інші документи для зарахування їхніх дітей до перших класів відповідно до території обслуговування (селище Бабинці, село Буда-Бабинецька).

Спроможність школи 48 учнів, кількість 1-х класів – 2 по 24 учні.

Один з батьків майбутнього першокласника подає заяву про зарахування до закладу освіти (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника), до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о . У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, перебувають за кордоном, оригінал медичної довідки подають після прибуття в Україну.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копію висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

Довідки за телефоном 067-932-59-31.

Прийом документів з 09.00 до 14.00, понеділок-п’ятниця.

Електронна адреса школи school-13@bucha-rada.gov.ua

 

Витяг з

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України

від 16.04.2018 № 367

При поданні заяви про зарахування може бути пред’явлено будь-який один документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089 та форму № 063/о «Карта профілактичних щеплень»

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

У випадку подання копій документів, оригінали мають бути подані до видання наказу керівником закладу освіти про зарахування (крім документа, визначеного підпунктом 1).

 

Підтвердити місце проживання дитини можна одним з таких  документів:

Вид одного з документів для підтвердження місця проживання обирає особа, яка подає заяву на зарахування дитини до школи.

Достатньо представити будь-який один документ одного з батьків дитини чи законних представників або дитини!!!

– паспорт громадянина України з вказаним місцем реєстрації (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи одного з батьків дитини чи законних представників;

– витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (можна отримати через застосунок «ДІЯ») одного з батьків дитини чи законних представників;

– документ, що засвідчує право власності на відповідне житло одного з батьків дитини чи законних представників;

– рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання одного з батьків дитини чи законних представників;

– документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізособами (за умови нотаріального посвідчення) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку одного з батьків дитини чи законних представників;

– довідка про проходження служби у військовій частині одного з батьків дитини чи законних представників;

Проте цей перелік не є вичерпним – підтвердженням також може бути інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників. Приймаючи такий документ, директори шкіл мають переконатися, що він:

– містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування відповідного закладу загальної середньої освіти;

– складений, виданий чи посвідчений особою, яка уповноважена на це відповідно до закону;

– має форму та реквізити, передбачені відповідним нормативно-правовим актом.

 

https://vob.org.ua/pidtverdzhennya-miscya-prozhivannya

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ