Розпочинаємо прийом заяв про зарахування дітей до 1-х класів школи на 2024/2025 навчальний рік!

З 08 квітня по 31 травня 2024 року батьки майбутніх першокласників мають подати заяви та інші документи для зарахування їхніх дітей до перших класів відповідно до території обслуговування (селище Бабинці, село Буда-Бабинецька).

Спроможність школи 48 учнів, кількість 1-х класів – 2 по 24 учні.

Один з батьків майбутнього першокласника подає заяву про зарахування до закладу освіти (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника), до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о . У разі, якщо батьки або особи, які їх замінюють, перебувають за кордоном, оригінал медичної довідки подають після прибуття в Україну.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копію висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

Консультації за телефоном 067-932-59-31 – Алла Вікторівна.

Прийом документів з 09.00 до 14.00, понеділок-п’ятниця.

Електронна адреса школи school-13@bucha-rada.gov.ua

 

ВИТЯГ З

ПОРЯДКУ ЗАРАХУВАННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІД 16.04.2018 № 367

При поданні заяви про зарахування може бути пред’явлено будь-який один документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089 та форму № 063/о «Карта профілактичних щеплень»

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

У випадку подання копій документів, оригінали мають бути подані до видання наказу керівником закладу освіти про зарахування (крім документа, визначеного підпунктом 1).

https://vob.org.ua/perelik-dokumentiv-1

 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

Підтвердити місце проживання дитини можна одним з таких  документів:

Вид одного з документів для підтвердження місця проживання обирає особа, яка подає заяву на зарахування дитини до школи.

Достатньо представити будь-який один документ одного з батьків дитини чи законних представників або дитини!!!

– паспорт громадянина України з вказаним місцем реєстрації (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи одного з батьків дитини чи законних представників;

– витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання (можна отримати через застосунок «ДІЯ») одного з батьків дитини чи законних представників;

– документ, що засвідчує право власності на відповідне житло одного з батьків дитини чи законних представників;

– рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання одного з батьків дитини чи законних представників;

– документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізособами (за умови нотаріального посвідчення) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку одного з батьків дитини чи законних представників;

– довідка про проходження служби у військовій частині одного з батьків дитини чи законних представників;

Проте цей перелік не є вичерпним – підтвердженням також може бути інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників. Приймаючи такий документ, директори шкіл мають переконатися, що він:

– містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування відповідного закладу загальної середньої освіти;

– складений, виданий чи посвідчений особою, яка уповноважена на це відповідно до закону;

– має форму та реквізити, передбачені відповідним нормативно-правовим актом.

hhttps://vob.org.ua/pidtverdzhennya-miscya-prozhivannya

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Батькам майбутніх першокласників

Правила прийому до 1 класу на 2023-2024 навчальний рік

Які нормативні документи регулюють вступ до 1 класу?

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18.

Коли розпочинається прийом документів для вступу дитини до 1 класу на 2023-2024 н.р.?

Прийом  документів для вступу дитини в перший клас   розпочинається 10 квітня 2023 року і буде здійснюватися за графіком, розміщеним на сайті та інформаційному стенді школи.

Графік прийому документів:

Понеділок-п’ятниця  09.00 – 13.00

Чи визначена дата закінчення прийому документів для вступу дитини до 1 класу на 2023-2024 н.р.?

Дата закінчення  прийому закладами загальної  середньої освіти документів для вступу до 1 класу — 31 травня

Хто подає документи для вступу дитини до 1 класу?

Документи подаються одним з батьків дитини (їх законними представниками) особисто до 31 травня.

Які необхідні документи для зарахування до 1 класу?

Необхідно одному з батьків до 31 травня надати:

– заяву про зарахування,

– копію свідоцтва про народження дитини та оригінал;

– оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089,

– «Карту профілактичних щеплень» за формою № 063/о.

– у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку ІРЦ про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Чи необхідна присутність дитини при подачі документів до 1 класу?

Присутність дитини під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою.

Хто має право першочергового зарахування до 1 класу?

 Першочергово до 1 класу зараховуються діти:

-місце проживання яких, чи одного з батьків, на території обслуговування закладу освіти підтверджене документально

-які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі

-які є дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності). 

Яким документом підтверджується місце  проживання дитини на території обслуговування закладу?

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається оригінал одного з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи(дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особиза формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 • рішення суду, яке набрало  чинності, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині(за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
 • акт обстеження умов проживання(за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісники України, 2008 р.,  № 76, ст. 2561);
 • Інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Яким документом підтверджується належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами?

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами (Постанова КМ № 806 від 19.09.2018) Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа. 

 
Шановні батьки, продовжено термін прийому заяв про зарахування дітей до першого класу!
 
КЗ “Бабинецький ЗЗСО I-III ступенів №13” приймає заяви про зарахування дітей до 1-го класу на 2022/2023 навчальний рік з 1 червня 2022 року по 23 серпня 2022.
Навчання дітей за програмою Нової української школи.
Спроможність закладу освіти – 60 учнів ( 2 класи).
 
Шановні батьки майбутніх першокласників, Ви можете надати заяву щодо зарахування дитини до 1-го класу зручним для вас способом: очно або гугл-формою.
До заяви додається:
1. Свідоцтво про народження дитини
2. Медична довідка про профілактичний огляд (форма № 086-1/о)
3. Медична довідка «Карта профілактичних щеплень» (форму № 063/о)
Відповідальна особа для надання консультацій батькам: Самусенко А.В. 067-932-59-31


Разночинаємо прийом документів до 1-их класів у 2022-2023 навчальному році!

СПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ:

Два класи по 24 особи за програмою НУШ

Відповідно до наказу відділу освіти  Бучанської міської ради «Про порядок прийому документів та зарахування дітей Бучанської міської об’єднаної територіальної громади до 1-их класів у 2022 році»

НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ МАЮТЬ ПРАВО ДІТИ:

 • що проживають на території обслуговування закладу;
 • брати/сестри яких навчаються в нашому закладі;
 • батьки яких працюють в даному закладі освіти.

ЗАЯВИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗА НАЯВНОСТІ НАСТУПНИХ ДОКУМЕНТІВ:

 • копія свідоцтва про народження (під час подання копії пред’являється оригінал документа);
 • медична довідка за формою первинної облікової документації № 086-1/о; № 063 (карта щеплень).

ПРИЙМАЄТЬСЯ ПОВНИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ!!!

За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає.

Телефон відповідальної особи для надання консультацій батькам з питань прийому до школи: 0679325931.

ГРАФІК ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

з 26.04 по 31.05.2022 р. з 09.00 до 13.00 год.