Разночинаємо прийом документів до 1-их класів у 2021 році!
  • З 12 квітня по 31 травня 2021 року розпочинається прийом документів для зарахування дітей до 1-их класів 2021/2022 навчального року.
Першочергово до 1-их класів зараховуються діти, які мають право першочергового зарахування до школи:
 дитина проживає на території обслуговування закладу освіти, і це підтверджується одним із необхідних документами;
 рідні брати та сестри дітей, які вже навчаються у цьому закладі освіти;
 діти співробітників цього закладу освіти;
 діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти.
Щоб дитину зарахували до 1-го класу, один із батьків до 31 травня 2021 року має особисто (без присутності дитини) подати керівнику закладу освіти, який обслуговує територію проживання дитини, заяву про зарахування. Разом із собою потрібно мати такі документи:
 паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника (одного з батьків, або осіб, які їх замінюють);
 копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;
 оригінал або копію медичної довідки за формою №086-1/о та форму № 063/о «Карта профілактичних щеплень»;
 документ, який підтверджує місце проживання дитини або одного з батьків чи законних представників (п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-%D0%BF#Text).
Цей документ подається, якщо дитина претендує на зарахування в заклад освіти, що обслуговує її територію проживання. Якщо дитина претендує на вільні місця, такий документ не подається.
 Оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини подається за наявності та за бажанням одного з батьків.
Цей документ необхідний, якщо дитина має особливі освітні потреби і для її навчання потрібно створити інклюзивний клас.