Придбано фарбу на підлогу 22 шт. – 4000 грн

Швабри для тех. персоналу – 1200 + 834,00

Ремонт принтера приймальня, заступника та інклюзія 1650

Резетки, виделки – 135 грн

Труба для газонокосилка  – 200 грн

Бензин 200 +400

Фарба фасад школи 2 відро та краситель 560  грн *2=1200

Всього 9619 грн

Кошти відділу освіти Бородянського району

Грудень дез . засоби – 25 шт. – 19625 грн.

дез. засіб – 20 шт. – 28944,00 грн

шкафчики для НУШ, кабінети НУШ (парти, осередок вчителя, дидактика, стінка, мультимедійна дошка, ноутбук, БПФ)

Всього 48569 грн

Січень- Червень

Кошти відділу освіти Бучанської міської ради

Технічний огляд автобуса  (січень)– 1335 грн

Заміна запчастин  автобус – 486,8 грн + 942, 78 грн = 1429, 58

Заміна штампів – 1330 грн

Ремонт автобуса – 15 695, 55 грн + 19000 ремонт

Миючі, мусорні пакети  січень та квітень – 1800 грн +1869грн  +80,18

Замовлення Практикум управління закладом освіти та заступник директора на 6 місяців

Навчання медичної сестри – 1992 грн

Мітли віники, відра  травень – 2000+2000

Медикаменти – 1000 грн

Туалетний папір , рушники, миючі – 1720,5

Валіки, шітки , маковиці, розчинники- 492,00+720 грн

Штраф за пожежну перевірку – 1700 грн

Підвіконники 8 шт.  – 10176,00 (спортивна зала – 5, хімія -2  , їдальня – 1)

Переоформлення документів  на школу 1340 грн

Всього 46679,81 грн   + 19000

 

 

 

84600101_2918307248267065_59813665216282757_n

106517468_1413575532167214_1034412727423595496_n

106188946_702050150586043_8020352449861209974_n 106249459_3400460196631733_3823776752997548574_n

106711058_971057766681018_1508521877997867739_n

106267281_263272248101258_3642474493537471805_n

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
28 січня 2002  року №57
( у редакції наказ Міністерства фінансів України
від 26 листопада  2012 року №1220)
Затверджений у сумі    Вісім  мільйонів   п’ятсот двадцять  дев´ять тисяч дев’ятсот три   грн. 00 коп. 8 529 903 грн. 00коп
(сума словами і цифрами)
Начальник відділу освіти Бородянської РДА
(посада)
В.І.Кухар
(підпис) (ініціали і прізвище)
 21 грудня 2018 року
(число, місяць, рік) МП
 КОШТОРИС  на 2019 рік
Бабинецька  ЗОШ  І-ІІІ ст. Бородянського відділу освіти
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
смт.Бабинці , Бородянський р-н, Київська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
 (код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування) 06
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та  1011230  Надання допомоги дітям-сиротам та  дятям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюються 18 років
та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого  самоврядування, які не
застосовують програмно-цілбового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
( в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школам,ліцеями,гімназіями,колегіумами
(грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ – усього х 8 529 903,00 8 529 903,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 8 529 903,00 Х 8 529 903,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х
– Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 Х
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 Х
(розписати за підгрупами) Х
– Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 25020200 Х
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 Х
(розписати за підгрупами) Х
інші надходження, у т.ч. Х
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) Х
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) Х * *
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього х 8 529 903,00 8 529 903,00
Поточні видатки 2000 8 529 903,00 8 529 903,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 7 466 931,00 7 466 931,00
Оплата праці 2110 6 120 400,00 6 120 400,00
Заробітна плата 2111 6 120 400,00 6 120 400,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 1 346 531,00 1 346 531,00
Використання товарів і послуг 2200 1 062 772,00 1 062 772,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 115 672,00 115 672,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 1 600,00 1 600,00
Продукти харчування 2230 46 200,00 46 200,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 34 000,00 34 000,00
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 865 300,00 865 300,00
Оплата теплопостачання 2271 829 400,00 829 400,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 2 200,00 2 200,00
Оплата електроенергії 2273 33 700,00 33 700,00
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов’язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800 200,00 200,00
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
  Надання кредитів  підприємствам, установам, організаціям 4112
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000
 * Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку “НАДХОДЖЕННЯ – усього”.
Керівник Т.О.Андрющенко
(підпис) (ініціали і прізвище)
В.о.головного бухгалтера Л.А.Кас’яненко
(підпис) (ініціали і прізвище)
21 грудня 2018 року
(число, місяць, рік)
МП**
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

2019-2020 навчальний рік

протягом липня – січня  2019 року нам

надійшло

З ВІДДІЛУ ОСВІТИ БОРОДЯНСЬКОЇ

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ :

Торс людини – 11283,34

Комплект лабораторний “Механіка” – 3 шт – 39750, 00

Комплект лабораторний “Молекулярна фізика і термодинаміка” – 36124,98

Геометрична оптика на магітній дошці – 21850,00

Антисколіозні парти 43 шт- 77 400 грн

2 комплекти Мультимедійний інтерактивний комплект для кабінетів початкової школи – 126 718,00

11 комплектів комнютерний клас –

шафи для одягу – 18 шт – 23621,4

ігрові набори – 53 шт – 821,50

Кубики оксфорд – 1226,49

Стінка для НУШ, крісло , робоче місце вчителя, лотки, тумба, – 2 комплекти – 33305,36

Дидактичний матеріал для НУШ 2 комплекти – 9347,30+15793,5

Парти двомісні учніівські  75 шт – 142500,00

Пуфи оксфорд  6 шт – 1226,49

Ігровий набір Lego 4 in – 1792,28

Флешка НУШ – 2 шт – 1098,00

Парти для учнів – 52 шт  – 50149,25

Телевізор – 13700

Смарт панель -120000

Мультимедійний комплекс  2 шт (НУШ) – 119000,00

Мультимедійний копмлекс 2  шт (інформатика, бібліотека) – 247280,00

Кампбтекний комплекс 16 шт – кабінет інформатики – 36846

Меблі в інформаційний центр – 32500,00

Ліки –

БПФ в інклюзивний центр  5600

Крейда

Журнали на школу (19 +табелі+ організаціййні)

Комплект мультимедійного обладнання м2 шт. кабінети української мови – 55100,00 *2 = 110200,00

компютер в приймальню – 20000

Столи компютерні в кабінет інформатики 16 шт.- 11640 грн

меблі в кабінет директора , шафи в кабінети 67 шт, журнальні шафи , стіл, 20 136,93

 

ЗА КОШТИ СЕЛИШНОЇ РАДИ БУЛО ЗРОБЛЕНО :

перегородка в гардероб – 20000

світильники – 12000

14000 – придбано електрокабель, свытильники , автомати

10549 ленолиум

15000 – інтернет

195000 – ремонт підлоги спортивноъ зали

14000 умивальники та питний фонтанчик

спотр облоднання – тенісний стіл, мячі, скакалки, форма

За батьківські кошти було придбано:

заправка принтера  та ремонт – 577,00

ізолента – 25,00

Мусорні мішкі – 64 , 00

Мило – 32,00

Колор, валіки, фарба – 577, 00

Саморези – 30,00 +24,00

Плинтус – 280 грн

кабель – 31,50

Дюбеля, бур – 115 грн

Скотч  – 42,00

Паста  пакув. – 57,00

Кабель, гофра – 51,00

Шпингалет, – 60,00

Мило – 28,00

Миючий заіб – 114, 04 + 237, 00

кабель, резетка – 166,00

заправка принтера – 450,00

відправка листа укр. почта – 25,00

661,00 – новорічні прикраси

Вивіз сміття 50*4 місяці=200 грн

Рукавиці, шпагат- 90,00

Мусорні пакети – 38,00

круг по металу- 28.00

Мило – 60,00

батарейки  6 шт- 60,00

пакети – 53 грн

Саморізи, свердло – 26,80

Миючі засоби – 189,00

Чорнило для принтеру – 394,00

Товар для спорту – 187 грн

Кран, мило – 200 грн

Тройник – 39,00

Мусорні мішки – 32 грн

освіжувачі – 48 грн

Свердло – 30 грн

заправка катріджа – 124,50

8*120  свердло = 5,80

стремянка – 1200

водоємульсия – 95

круг – 28

дюбеля – 88

 Розетка – 40

Кабель – 126 грн

мило – 28

скоч – 42 грн

Пакети – 57 грн

Гофра – 51 грн

шпингалет – 60 грн

вивіз сміття 206 грн

Бальзам свісс – 139,15 грн

 

 

Спонсопські кошти

Мячі  3 шт – 460 грн

Скакалки – 60 грн

Мячі – 3 шт – 420

Ручки – 60 шт

ПЛАСТИЛІН –  75

швабри – 1101,66 ГРН

мячі, гандбольний, баскетбольний, фишечки, манежки, скакалка, волейбольний мяч 3462,00

 2018-2019 навчальний рік

 

1. Комплект дидактичних матеріалів – 11160 грн +16381,20 грн.

2. Тонометр – 304,67

3. Ламінотор  2 шт.- 800,00

4. Шкільна дошка для крейди – 800,00

5. Комплект меблів в НУШ 2 класи – 45 комплектів – 40 422,05

6. Ноутбук 2 шт. – 23153,08

7. БФП Epson – 2 шт – 10000 грн

8. Комплект у складі стінки № 2, № 3, №6,№9, компютерний стіл – 2 шт.- 21196,00

9. Телевізор Romsat 55USK1810T2 – 13540

10. Портативний комп’ютер – 2 шт – 26666,6

Всього : 171619,02

Батьківські кошти: Вересень – грудень 2018

Пожежна щитова – 852 грн.

БПФ кольоровий – 2500 грн

журнал  мед. сестрі – 25.00 грн

крани  2шт. – 235 грн

хім товари – 247,00+15.00+61.00+977,72 швабри+94.00+20,00+55,00+151,00

Заправка катриджів + папір- 250,00+370 .00+260 ,00+260,00

Наушники в кабінет інформатики  10 шт.- 1540 грн

Вивіз сміття – 165 грн

Фарба – 100,00

лампочки – 32,00+188.00

пакети мусорні – 106,00

Ялинка – 1540+111=1651 грн

Лампочки – 194 грн

нитки, щитка, красителі – 131 грн

 

 Інклюзия

 

Дзеркало логопедичне 1 шт – 2975,52 грн.

Пісочниця з підсвіткою


з/п
Раху-
нок, субра-
хунок
Матеріальні цінності Одиниця виміру Ціна Номер Фактична наявність За даними бухгалтерського обліку
найменування, вид, сорт, група номенклатурний номер код найменування інвен-
тарний
паспорта кількість сума кількість сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Litter of Lizards (набор игрушечных ящериц) TM Melissa & Doug шт 1 201
Sack of Snakes (набор игрушечных змей) ) TM Melissa & Doug шт 1 210
Sunny Patch Froggy Friends (набор игрушечных лягушек) шт 1 211
WABA fun Песок кинетический 2,5 кг шт 1 599
Деревянная игрушка Аксесуары для дома TM Plan Toys шт 1 840
Деревянная игрушка Ванная-Нео TM Plan Toys шт 1 728
Деревянная игрушка Детская-Нео, TM Plan Toys шт 1 728
Деревянная игрушка Дом,  TM Plan Toys шт 1 1266
Деревянная игрушка Набор динозавриков TM Plan Toys шт 1 986
Деревянная игрушка Набор лесных животных TM Plan Toys шт 1 706
Деревянная игрушка Набор столовой посуды, TM Plan Toys шт 1 672
Деревянная игрушка Чаша с мячом TM Plan Toys шт 1 224
Игрушка Viga Toys «Мозаика» шт 1 519
Игрушка Viga Toys «Чемоданчик доктора» шт 1 228
Комплект «Машинки» 3 шт., TM HEGA шт 1 154
Комплект машинок «Спец.службы», TM HEGA шт 1 161
Кубики Кооса шт 1 136
Магнитные фигуры-Африканские животные 1 260
Машинки-набор из 4 пазлов шт 1 380
Набор гребенок для песка, набор из 4 шт шт 1 195
Набор фигур деревянных Домашние животные окрашенный, TM HEGA шт 1 539
Набор фигур деревянных Домашние животные окрашенный, TM HEGA шт 1 539
Одевай-ка Кошечка, ТМ Розумний Лис шт 1 122
Половинки ассоциации Где чья мама, ТМ Розумний Лис шт 1 102
Половинки ассоциации Кто где живет, ТМ Розумний Лис шт 1 102
Половинки ассоциации Кто что ест, ТМ Розумний Лис шт 1 102
Развивающая деревянная игрушка Одевай Мишку, ТМ Розумний Лис шт 1 122
Сенсорные материалы Тактильные ручки шт 1 484
Веселе читання:зошит-тренажер шт 1 35
Грамотійко:Логопедичний зошит № 1 для розвитку усного та писемного мовлення шт 2 40
Грамотійко:Логопедичний зошит № 2 для розвитку усного та писемного мовлення шт 2 40
Грамотійко:Логопедичний зошит № 3 для розвитку усного та писемного мовлення шт 2 40
Інновації в корекції писемного мовлення молодших школярів шт 1 55
Корекція дисграфій. Дидактичний матеріал шт 1 26
Корекція дислексій. Дидактичний матеріал. шт 1 26
Логопедичне лото:Асоціації:у 3 ч.:комплект 1:звуки [c]-[ш],[з]-[ж],[ц]-[ч] шт 1 79
Логопедичне лото:Асоціації:у 3 ч.:комплект 2:звуки [ж]-[ш],[ш]-[ш],[ж]-[ч] шт 1 59
Логопедичне лото:Асоціації:у 13 ч.:комплект 3:звуки [с]-[з],[с]-[с],[з]-[з] шт 1 59
Лото. Давай пограємо! Птахи. Для дошкільнят і молодших школярів. шт 1 49
Лото. Давай пограємо! Роковик:для дошкільнят і молодших школярів. шт 1 49
Лото. Давай пограємо! Сад.Ліс. Город:для дошкільнят і молодших школярів шт 1 49
Лото. Давай пограємо! Тварини та їх малята:для дошкільнят і молодших школярів шт 1 49
Лото. Давай пограємо! У селі: для дошкільнят і молодших школярів шт 1 49
Дошка для множення Монтессорі шт 1 425
Дошка-планшет геометричні резиночки шт 1 95
Гра маски-емоції. Інструмент психолога шт 1 215
Розумні кубики+тренажер для письма українська мова шт 1 125
Склади квадрат 1, 2, 3 рівень. Методика Нікитіних шт 1 310
Розвиваюча логопедична гра Я вже дорослий шт 1 255
Логопедична гра Я вже великий шт 1 255
Пісок кінетичний 2,5 кг шт 1 549
Українська абетка на магнітах 72 літ. шт 1 195
Набір Цифри та знаки на магнітах 72 зн шт 1 195
Гра Чарівний мішечок.Тактильний монтесорі-матеріал шт
Годинник-календар шт 1 118
Інструменти для малювання фарбою шт 1 109
Пісочниця для сухого піску з кришкою шт 1 655
Книга Вчимося читати швидко. Удосконалюємо техніку читання 3 клас шт 1 13,77
Книга Вчимося читати швидко. Удосконалюємо техніку читання 4 клас шт 1 13,77
Книга До школи готовий. Тренажер з математики шт 1 19,85
Книга До школи готовий.Тренажер з підготовки до письма шт 1 19,85
Книга До школи готовий. Тренажер з читання шт 1 19,85
Книга. Логопедичні уроки. Прописи, скоромовки та завдання на звук Л шт 1 12,25
Книга. Логопедичні уроки. Прописи, скоромовки та завдання на звук Р шт 1 12,25
Книга. Логопедичні уроки. Прописи, скоромовки та завдання на звук Ш шт 1 12,25
Книга. Логопедичні уроки. Прописи, скоромовки та завдання на звук С шт 1 12,25
Книга «Українська мова без проблем 1-4 кл» шт 2 86,40
Книга «Тренажер з української мови. Подовження та подвоєння приголосних» шт 1 11,60
Книга «Тренажер-розмальовка. Українська мова» 1 клас шт 2 23,20
Книга «Тренажер орфографічний. Правопис апострофа. Велика літера» шт 1 11,60
Книга «Тренажер орфографічний. М’який знак. Правила переносу». шт 1 11,60
Книга «Тренажер з української мови. Правопис префіксів» шт 1 11,60
Стучалки в асортименті шт 1 278
Комплект фотоілюстрацій в асортименті шт 17 255
Пірамідка в асортименті шт 1 199
Набір вибруючого логопедичного інструменту шт 1 1467
Половинки-асоціації в асортименті шт 3 294
Половинки в асортименті шт 1 103
Гра «Циркові слонихи» шт 1 2750
Обтяжувач тренажер для письма Ark шт 1 1760
Сортер «Гео шаг», 16 блоків шт 1 1099
Сенсорна кулька шт 3 150
Обтяжена іграшка «Вуж» шт 1 500
Обтяжена іграшка «Заєць» шт 1 550
Інтеграційне яйце-райце шт 1 1700
Столи шт 4 400
Всього 110 27903,09

 

МП

 КОШТОРИС  2017 рік

Бабинецька  ЗОШ  І-ІІІ ст. Бородянського відділу освіти
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
смт.Бабинці , Бородянський р-н, Київська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
 (код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування)   10
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та  1011230  Надання допомоги дітям-сиротам та  дятям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюються 18 років
та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого  самоврядування, які не
застосовують програмно-цілбового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
( в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школам,ліцеями,гімназіями,колегіумами
(грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ – усього х 3 439 800,00 3 439 800,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 3 439 800,00 Х 3 439 800,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х
– Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 Х
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 Х
(розписати за підгрупами) Х
– Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х