Виховання - це творчість, це найвища коштовність, про яку повинні дбати і батьки, і педагоги. Віки та епохи люди ламали голови над таємницями становлення особистості, дивом зростання паростків «Я» під нестерпною спекою впливів, моделей, чітко визначених шляхів виховання та способів становлення. У свій час Гельвецій, маючи на увазі величезну роль виховання в процесі становлення особистості, відзначав, що люди не народжуються, а стають тими ким вони є. Сьогодні на школу, а особливо на сільську, покладена велика відповідальність: формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією , готової до конкурентного вибору свого місця в житті.

Враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу в навчальних закладах, у нашій школі створена програма творчого розвитку і саморозвитку особистості на базі особистісного підходу, яка дозволяє здійснювати завдання виховання, що у свою чергу призводить до вироблення специфічної структури виховної роботи в школі. Головне завдання — створення умов для розвитку особистості учня. Досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Виховну систему роботи в нашій школі можна охарактеризувати так:

Загальні цілі та завдання виховання

Принцип виховання:

1. Принцип гуманізації і демократизації виховного процесу. Він означає, що вся виховна робота підпорядковується завданням формування громадянина незалежної України. Цей принцип реалізується наступним чином:

— при вивченні основ наук на уроках;

— при проведенні тематичних виховних годин;

— при проведенні спеціальних уроків народознавства;

— у процесі позашкільної роботи;

2.Принцип зв’язку виховання з реальним життям.

3. Виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності.

4. Єдність вимог і повага особистості.

5. Послідовність, систематичність  і єдність виховних впливів.

6. Вівповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів.

7. Свідомість, самодіяльність та активність учнів.

Джерела організованого виховного впливу

* Сім’я

* Педагогічний колектив

* Учнівський колектив

* Громадськість

 

Зміст виховання

(основні напрямки виховної роботи в школі) 

Педагогічний колектив впроваджує в свою діяльність Програму «Основні орієнтири виховання учнів».

— Ціннісне ставлення до себе;

— ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

— ціннісне ставлення до культури і мистецтва;

— ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Методи і форми виховання

А. Макаренко говорив, що метод — це інструмент дотику до особистості. В своїй роботі використовуємо чотири групи методів :

І група : методи формування свідомості особистості учня (розповідь, пояснення, бесіда, диспут, приклад);

ІІ група: методи організації діяльності учнів і формування досвіду поведінки (педагогічна вимога, громадська думка, привчання, вправи, доручення. створення виховних ситуацій);

ІІІ група:  — методи стимулювання діяльності поведінки учня (метод залучення учнів до творчої діяльності, виконання творчих завдань, удосконалення моделей, виготовлення моделей, участь у олімпіадах і конкурсах);

— методи заохочення до навчальної діяльності школяра (система похвали та підбадьорювання, використання засобів масової інформації, матеріальні стимули(премії, подарунки);

ІV група : методи контролю за ефективністю виховання (облік результатів оцінки поведінки класним керівником, написання характеристики, ведення щоденника учнем, самоаналіз власної поведінки).

Умови ефективності виховної роботи

1. Макросередовище (суспільні відносини ЗМІ).

2. Мікросередовище (соціально-культурні обставини в мікрорайоні).

3. Групи неформального спілкування.

4. Матеріальні умови.

 

Планування виховної роботи школи

1. Загальношкільний план (де окремим пунктом йде виховна робота).

2. План роботи заступника директора з виховної роботи.

3. План роботи педагога — організатора.

4. План роботи класних керівників.

5. План роботи шкільного парламенту.

6. Плани роботи гуртків.

7. План роботи бібліотеки.

8. План роботи батьківського комітету.

9. План роботи ради з профілактики правопорушень.

10. План — сітка на кожен день.

 

Документація  заступника директора з виховної роботи  

1. Методична, довідкова, інформаційна література з проблем виховної роботи.

2. Матеріали, що готувались до педрад, оперативних та виробничих нарад.

3. Матеріали інформаційно — рекламної служби школи.

4. Матеріали роботи з учнівським колективом :

— план виховної роботи школи;

— позаурочна робота;

— шкільне самоврядування;

— програма вивчення класного учнівського колективу.

5. План роботи методичного об’єднання класних керівників.

6. Робота з батьківською громадськістю.

7. Журнал внутрішкільного конролю.

8. Особистий план роботи заступника директора з виховної роботи.

9. Накази з  виховної роботи.

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у школі організовано роботу гуртків за інтересами.

Поради батькам, які виховують обдаровану дитину 

               Розвиток творчих здібностей особистості — це одвічний гуманістичний принцип. Ще стародавні греки вважали, що самостійна, а отже, і творча особистість здатна самовіддано служити своєму народу і державі. Кожна держава зацікавлена у вихованні такого могутнього інтелектуального потенціалу, як обдаровані, талановиті діти.

З цією метою в Україні за участю Президії АН України, МОН України й ряду інших міністерств та відомств, створена комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей і молоді «Творча обдарованість».

Мета програми — створення оптимальної соціально та економічно обґрунтованої мережі установ, закладів для обдарованих дітей, підготовка навчальних планів, підручників, науково-методичної продукції, підготовка кадрів до роботи з обдарованими дітьми.

Обдарованість — це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов’язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається.

Розрізняють обдарованість:

•    соціальну — лідерську;

•    художню — музичну, образотворчу, сценічну;

•    психомоторну — спортивні здібності;

•    інтелектуальну — здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не встигають з інших);

•    академічну — надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними спеціалістами;

•    творчу — нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі діти часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй).

Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений інтерес до певної галузі знань. Немає потреби примушувати їх вчитися, вони самі шукають собі роботу, частіше складну інтелектуальну, із задоволенням нею займаються, присвячуючи їй увесь свій вільний час. Обдаровані діти вільно і швидко оволодівають відповідними вміннями і навичками. Вони показують високий рівень досягнень.

Обдарована дитина шукає спілкування з дорослими, бо ті розуміють її краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська. Обдаровані діти часто перебільшено емоційні, вони запальні, легко збуджуються через дрібниці, але це не вередування, а виявлення багатства їх натури.

Творчі діти рідко бувають спокійними, вони страждають від своєї винятковості, але багатьох рятує тонке відчуття гумору, вони цінують його. У них особлива мова, особливе сприйняття. Тому такі якості обдарованих дітей вимагають особливого підходу до них, і не випадково за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я входять до «групи ризику». Вони потребують особливого виховання, спеціальних, індивідуальних навчальних програм, спеціально підготовлених вчителів, шкіл.

Фахівці давно відмітили, що обдаровані діти часто виростають в інтелігентних сім’ях, і справа тут зовсім не в особливих генах геніальності, а справа в сімейній атмосфері, в системі сімейних цінностей.

Взагалі батьки заохочують і бажали б розвивати в своїй дитині пізнавальні потреби та різні здібності, але роблять вони це по-різному. Деякі батьки прагнуть до того, щоб дитина запам’ятала більше фактів, назв, подій, відчувала гордість за свої знання.

 

Психологічні дослідження показують, що пізнавальна мотивація виявляється у формі дослідницької, пошукової активності, чутливості до нового, новизни ситуацій, знаходження нового у звичайному.

Для виявлення обдарованості використовують різні методи: від найпростішого батьківського спостереження до спеціально розроблених стандартизованих та тестових завдань.

Батьки використовують виховні стратегії: стратегія прямого виховного впливу, де вони постійно пропонують дітям якісь розвиваючі ігри, вправи. Інколи ця стратегія дає результати, але дуже часто в дитини виникає внутрішня протидія. Друга категорія батьків вважає, що вивчати та розвивати їхню дитину повинні фахівці. Але не потрібно повністю перекладати всі турботи на плечі інших, а самим знаходитись осторонь.

Третя стратегія — коли батьки дають вибір своїй дитині й намагаються підібрати гарну школу, не контролюючи розвиток здібностей.

Найголовніше в таких сім’ях — атмосфера пізнавальних інтересів самих батьків (самі читають, ходять на виставки, не нав’язуючи свого інтересу). Така стратегія саморозвитку виявилась найефективнішою.

Властивістю таланту є свідомий, поглиблений, всебічний розвиток обдарованості. У кожній дитині закладені певні здібності, тільки в одних вони виявляються дуже яскраво й виразно, а інших залишаються дрімати всередині. Здібності можуть виявлятися і в ранньому дитинстві, і в зрілому віці. Від народження всі діти здібні, однак такі рівні здібностей, як обдарування, талант і геніальність притаманні далеко не кожному [1, 233]. Батьки повинні добре знати, що обдаровані діти швидше за інших виконують завдання, прагнуть до самостійності, до розв’язання завдань проблемного характеру або таких, які вимагають кмітливості, різних способів розв’язання, творчості.

Розвиток здібностей нерозривно пов’язаний із формуванням інтересу. Обдарованість і талант не люблять тиску. Більшість дітей конфліктують з учителями, батьками в разі нетактовного ставлення, відсутності уваги або належного розумового навантаження. Ці діти відрізняються гарною пам’яттю, багатим словниковим запасом, вони надзвичайно гостро переживають невдачі, часто перебувають у стресовому стані, впертість і прагнення довести розпочату справу до кінця, що нерідко сприймається дорослими як вередливість, а допитливість може оцінюватися як порушення норми. Батькам потрібен індивідуальний підхід до вирішення проблемних питань з дитиною. Вони повинні здійснювати контроль над читанням дитини, захопленнями, але спрямувати свою діяльність на організацію допомоги дитині, збільшити ступінь самостійності, здатність до ефективного вирішення різного роду проблем, створити умови для забезпечення позитивного емоційного стану обдарованої дитини, позитивно-стійкого ставлення до життя, творчої діяльності. Стосунки батьків повин    ні будуватися на довір’ї. Допомога не може мати форму наказу, батьки повинні формувати в дітей стійкість у тихотравмуючих ситуаціях, навчати навичкам саморегуляції, набуття вміння щодо адаптації у соціально значущому середовищі без зниження потреби в реалізації обдарованості.

Виховуємо патріотів

     Виховання любові і пошани до державної символіки, ритуалів суверенної України посідає одне з чільних місць у системі патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Бородянщини.

У Бабинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів обладнані куточки державної символіки, класними керівниками для учнів 1-11 класів проведені  змістовні бесіди, уроки історії, години спілкування про походження та історичну місію української національної символіки.

У шкільній бібліотеці оформлені  виставки літератури «Україна — наш дім», «Стань же окрасою цілого світу, наша свята Україно!».

Наказ відділу освіти Бородянської райдержадміністрації від 16.12.2013 № 302/01 «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах району»

План заходів із патріотичного виховання дітей та учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів району 2015-2017 роки

План заходів із патріотичного виховання дітей та учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів району 2015-2016 роки

З 8 грудня по 12 грудня 2015 року в Бабинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів  був проведений  Всеукраїнський тиждень правових знань. Протягом цього тижня  в школі відбулися  такі заходи:

— в шкільній бібліотеці організовано виставку літератури на правову тематику   «Правові знання  школярам і батькам», «Дитина та її права»;

— конкурс малюнків на тему: «Права дитини в малюнках» 5-8 класи;

— морально-правовий брейн-ринг «Ми патріоти»  з учнями  6-7 класу провела  бібліотекар Самусенко А. В., також було проведено бібліотечний урок  з учнями 5 класу«Ми маємо права, але маємо й обов’язки»;

-конкурс на кращий літературний твір на тему: «Права очима дітей»;

— урок правового навчання з учнями  5  класу «Знай свої права»;

— з учнями 1-11 класів  класні керівники  проводили  бесіди на правову  тематику «Я серед людей», «Закон і ми»,  «Закони і правоохоронні  органи», «Гра власним життям».

 

DSC03875

DSC03869

DSC03870

nv0TEN16Qm4 (1)

З  листопада по квітень місяць проводиться  Всеукраїнський  дитячо-юнацька військово-патріотична гра Сокіл «Джура»

DSCF0043 - копия

 

1 Положення про проведення гри

2 propozyciji_do_metod_rekomendacij_gry_Dzhura_Ideja_programa_Bigus_M3 propozyciji_do_metod_rekomendacij_gry_Dzhura_Organizacija_kurenja_Bigus_M

Літературно-музична композиція «Шляхами Тарасової долі»  Катерина

 

 

0daZP_6WGTM

0ImUrmU7TwM

 

0SFNkwT5kgo (1)87G8pTVTa78

 

EyJzr5smyJs

СТАТУТ

Ради старшокласників

Бабинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

1. Загальні положення

1.1. Бабинецька  шкільна Рада старшокласників – це добровільне незалежне об’єднання учнів.

1.2. Рада є нейтральною до будь-якого політичного руху.

1.3. Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про об’єднання громадян” та «Про молодіжні та дитячі громадські організації”, чинним законодавством, даним Статутом.

1.4.  Діяльність ради будується на засадах законності, добровільності, самоврядування, гласності, рівноправності його членів.

1.5.Рада взаємодіє з державними установами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, які дотримуються демократичних і гуманістичних принципів, співпрацює з батьками дітей та підлітків.

1.6.Місце знаходження ради: селище Бабинці, вул. 1 Травня, ЗОШ І-ІІІ ступенів

2. Мета і завдання

2.1.Метою діяльності ради є:

2.1.1. активізація процесу діяльності органів дитячого самоврядування, участі дітей у прийнятті рішень;

2.1.2. захист прав та інтересів дітей на різних рівнях;

2.1.3. створення умов для самореалізації;

2.1.4. всебічна реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;

2.1.5. поширення серед дітей  інформації про шляхи захисту своїх прав та свобод.

2.2. Завданнями ради є:

2.2.1. якнайширше залучення дітей в організацію свого життя та діяльності, прийняття необхідних для цього рішень;

2.2.2. формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної гро мадської діяльності;

2.2.3. об’єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей;

2.2.4. сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню дітей;

2.2.5. формування особистості, її суспільно-громадського досвіду, розвиток, стимулювання, реалізація творчого потенціалу.

2.3. Для здійснення мети і завданнь, визначених цим Статутом, рада:

2.3.1. представляє і захищає законні інтереси своїх членів;

2.3.2. здійснює інформування дітей про їх права та свободи відповідно до Конвенції ООН про права дитини та чинного законодавства України;

2.3.3. проводить соціологічні дослідження і опитування серед дітей з питань їх життєдіяльності;

2.3.4. налагоджує шляхи співробітництва з дитячими, громадськими організаціями района, області;

2.3.5. всебічно підтримує та розробляє різні програми і проекти для дітей;

2.3.6. допомогає в організації та проведенні семінарів, тренінгів, конференцій, масових заходів як ділової, так і дозвілєвої життєдіяльності.

3. Члени Ради, їх права та обов’язки

3.1. Рада складається з учнів школи віком від 12 до 18 років, які поділяють цілі та завдання Ради і зобов’язуються виконувати Статут  Ради старшокласників.

3.2. Члени ради мають право:

3.2.1. брати участь у діяльності Ради, обирати , бути обраним на керівні посади;

3.2.2. на захист своїх прав та законних інтересів;

3.2.3. вносити свої пропозиції щодо роботи Ради;

3.2.4. брати участь у культурно — масових заходах;

3.2.5. вийти з лав Ради за власним бажанням;

3.2.6. за результатами голосування бути обраним повторно ще на 1 рік.

4. Керівні органи

4.1. загальна конференція;

4.2. Рада старшокласників.

5. Рада старшокласників

5.1. До складу Ради старшокласників входять голова Ради, його заступники, голови центрів Ради, старости 5 – 11 класів;

5.2. вносить зміни до Статуту з подальшим затвердженням його зборами;

5.3. приймає рішення, дає рекомендації, пропозиції, згідно з рішенням зборів, організовує їх реалізацію;

5.4. є посередником між членами ради та та адміністрацією школи, громадськими організаціями, установами;

5.5. розглядає проекти,програми, символіку ради і пропонує їх на розгляд зборів;

5.6. розглядає інші питання.

6. Комісії ради

6.1. Постійні центри Ради:

6.1.1 .центр культури та дозвілля;

6.1.2. центр захисту прав дитини та допомоги в проблемних ситуаціях;

6.1.3. центр знань;

6.1.4. центр дисципліни та порядку;

6.1.5. центр преси та інформації. 

7. Заключні положення

7.1 .Припинення діяльності Ради здійснюється шляхом її ліквідації чи реорганізації за рішенням конференції.

Опис моделі учнівського самоврядування

         Становлення учнівського самоврядування у школі почалося з роботи ініціативної групи одинадцятикласників, що запропонувала провести анкетування серед учнів школи з метою виявлення бажаючих включитись у творчу роботу. З бажаючих, шляхом демократичних виборів, була сформована велика шкільна рада. На першому засіданні обрали голову та сформували робочу групу з розробки моделі майбутнього самоврядування. У роботі цієї групи брали участь педагог-організатор школи.

З огляду на досвід самоврядування, накопичений дитячими організаціями області, була створена своя модель учнівського самоврядування. Її створення йшло і «від науки», і «від практики».

Цілепокладання

       При побудові моделі дитячого самоврядування була сформульована мета: «Формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості.»

Завдання :

—      залучення учнів до активної участі в житті школи;

—      розкриття, самовдосконалення та самореалізація особистості, її моральний та духовний ріст;

—      захист прав та інтересів членів своєї організації;

—      організація просвітницької роботи серед своїх однолітків;

—     організація життя та діяльності свого колективу;

—      підготовка до майбутнього життя, орієнтовний вибір професії.

Принципи діяльності

  1.  Добровільності
  2.  Творчої активності
  3. Самодіяльності
  4. Ігри та романтик
  5. Виборності органів самоврядування
  6. Змінюваності
  7. Педагогічного керівництва.

Організаційний блок

Шкільне самоврядування має кілька рівнів:

 1-й рівень — індивідуальний.

Кожний учень школи має право обирати й бути обраним в органи учнівського самоврядування з урахуванням особистого бажання й рекомендації класного колективу, а також виявляти ініціативу при проведенні будь-якої справи, як шкільної, так і класної.

2-й рівень —  рівень первинного колективу.

Усі учні є членами класного колективу, тому основні питання, пов’язані з життєдіяльністю, вирішуються в первинному колективі. Усі члени класного колективу відповідно до своїх інтересів вибирають собі напрям діяльності, яким  збираються займатись. Кожна група обирає зі свого складу голову й заступника. Із представників складається Рада класу. Усі члени Ради по черзі виконують роль голови Ради. Рада класу має змінний склад, щоб кожний учень міг випробувати свої можливості, проявити ініціативу в будь-якій діяльності і щоб не було можливості захворіти на «зоряну» хворобу.

На цьому рівні учнівське самоврядування взаємодіє безпосередньо з класним керівником, який представляє інтереси педагогічного колективу та класного батьківського комітету. Для рішення найбільш важливих питань збираються збори учнів, батьків і вчителів-предметників, які працюють у даному класі.

 3-й рівень — вищий рівень

Головним законодавчим органом є загальна конференція, що збирається один раз на рік у травні для рішення всіх питань життя учнівського коллективу, Рада старшокласників, до складу якої входять голова Ради, його заступники, голови центрів Ради, старости 5-11 класів.

Зміст діяльності:

—   пошук учнів з лідерськими якостями, визначення рівня та перспектив їх розвитку ;

—    робота над розробкою концепцій самоврядування;

—    провели соціологічне опитування щодо пріоритетних напрямів роботи учнівського самоврядування;

—  робота над нагромадженням організаційного досвіду і розширенню ролі учнівського самоврядування , діагностикою перспектив розвитку .

Діяльність учнівського самоврядування

        Учнівське самоврядування повинно задовольняти основні вимоги до виховного процесу розвитку творчих здібностей    учня:

– гуманізація і демократизація : виховний вплив підпорядковується завданням формування громадянина України, а цей аспект включає високий рівень інтелекту та культури, розвиток творчих задатків особистості, виховання людяності, доброти та інших моральних чеснот;

– зв’язок виховання з реальним життям : робота органів самоврядування повинна передбачати участь у суспільно корисній праці, проведення організаторських акцій на здійснення загальноліцейних традиційних заходів тощо;

– виховання особистості у колективі в ході спільної діяльності : майбутній громадянин повинен бачити себе у соціумі, уміти реально оцінити себе, жити у колективі, навчити створювати його атмосферу, враховуючи думки меншості, шукати шляхи до консенсусу;

– єдність вимог і поваги до особистості .

Технологія організації  самоврядування учнів

           Перший крок. Аналіз і оцінка стану учнівського самоврядування (засідання МО класних керівників, педрада, методична Рада школи).

           Другий крок. Накреслення завдань самоврядування, виходячи з основної педагогічної проблеми, над якою працює школа та науково-методичної програми з виховної роботи; вивчення науково-методичної літератури з проблеми (науково-методичний центр, методрада).

          Третій крок. Аналіз реальних можливостей членів педагогічного колективу для налагодження координаторської діяльності, вивчення матеріальних умов функціонування самоврядування.

Четвертий крок. Пошук учнів з лідерськими якостями, визначення рівня та перспектив їх розвитку (МО класних керівників, психологічна служба).

         П’ятий крок. Розробка концепцій самоврядування (Рада старшокласників).

        Шостий крок. Вибори (Рада старшокласників).

        Сьомий крок. Розробка нормативних документів (МО класних керівників, Рада старшокласників, педагоги-координатори).

Восьмий крок. Соціологічне опитування щодо пріоритетних напрямів роботи учнівського самоврядування (Рада старшокласників).

Дев’ятий крок. Розробка структури самоврядування, визначення центрів та вибір проектів (Рада старшокласників, педагоги-координатори).

       Десятий крок. Створення постійних і тимчасових робочих груп (Рада старшокласників, педагоги-координатори).

Одинадцятий крок. Нагромадження організаційного досвіду і розширення ролі самоврядування (методрада, педагоги-координатори, Рада старшокласників).

Дванадцятий крок. Діагностика перспектив розвитку (рада старшокласників, педагоги-координатори, методрада, педрада). Перелік законодавчих актів України, які можуть бути корисними в роботі  учнівського самоврядування. Тиранія починається там, де закінчується закон. Джон Локк

1.  Державний стандарт загальної середньої освіти.

2.  Загальна декларація прав людини і громадянина.

3.  Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 червня 1999 року.

4.  Закон України «Про мови».

5. Закон України «Про освіту».

6.  Конвенція прав дитини.

7.  Конституція України.

8.  Норми та порядок організації харчування учнів.

9.  Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад.

10.  Положення про загальноосвітні навчальні заклади.

11.  Про внесення зміни до частини першої статті 12 Закону України «Про освіту», 178-14,14/10/1998.

12.  Про загальну середню освіту, 651-14, 13/05/1999.

13.  Про затвердження Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів, 1239-98-п, 05/08/1998.

14.  Про затвердження Інструкції про порядок плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах, 0034-97, 19/02/1997.

15.  Про затвердження Положення про державну атестацію (екстернат) для одержання документів про загальну середню освіту, 0151-97, 21/04/1997.

16.  Про затвердження комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999 — 2012 роках, 348-99-п, 11/03/1999.

17.  Про затвердження Тимчасового положення про класного керівника середнього закладу освіти, 0337-97,26/08/1997.

18. Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти, 580/98,02/06/1998.

19.  Про нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти, 0453-97, 06/10/1997.

image (1) image (2) image (3) image (4) image (5) image (6) image (7) image (8) image (9) image (10) image

.