МП

 КОШТОРИС  на 2017 рік

Бабинецька  ЗОШ  І-ІІІ ст. Бородянського відділу освіти
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
смт.Бабинці , Бородянський р-н, Київська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
 (код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування)   10
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
 (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та  1011230  Надання допомоги дітям-сиротам та  дятям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюються 18 років
та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого  самоврядування, які не
застосовують програмно-цілбового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
( в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школам,ліцеями,гімназіями,колегіумами
(грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ — усього х 3 439 800,00 - 3 439 800,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 3 439 800,00 Х 3 439 800,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х - - -
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х - -
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х - -
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 Х - -
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х - -
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 Х - -
(розписати за підгрупами) Х - -
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х - -
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х - -
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 25020200 Х - -
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 Х -
(розписати за підгрупами) Х - -
інші надходження, у т.ч. Х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) Х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) Х * *
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього х 3 439 800,00 - 3 439 800,00
Поточні видатки 2000 3 439 800,00 - 3 439 800,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3 252 000,00 - 3 252 000,00
Оплата праці 2110 2 665 400,00 - 2 665 400,00
Заробітна плата 2111 2 665 400,00 - 2 665 400,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 586 600,00 - 586 600,00
Використання товарів і послуг 2200 187 700,00 - 187 700,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 2 100,00 - 2 100,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 1 200,00 - 1 200,00
Продукти харчування 2230 15 800,00 - 15 800,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 20 000,00 - 20 000,00
Видатки на відрядження 2250 - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 148 600,00 - 148 600,00
Оплата теплопостачання 2271 123 000,00 - 123 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 6 000,00 - 6 000,00
Оплата електроенергії 2273 19 600,00 - 19 600,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275   - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282   - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 100,00   100,00
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
     
Надання внутрішніх кредитів 4110 - -  
  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - -
  Надання кредитів  підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -

 

Фінансові звіт за період 01.09.—01.01.2018

Надходження

Спонсорські кошти  11000

Благодійні кошти      5765

Ярмарок 11608

Залишок за І півріччя 2017 рік — 6572,12

Селишна рада — 35000

Разом надходження з 29.12.2017 р                      69945.12грн

Витрачено :

Парта в кабінет хімії 15 шт  та стіл для лаб. робіт- 25000 грн

Проектор та екран — 10000 грн

Заміна паркану  – 17 000 тгрн

Шкільний інтернет на рік – 2000 грн

Двері в кабінет інформатику – 5000 грн

Принтер – 1 244 грн.

Медикаменти – 1076,31 грн

Концтовари –  435  грн

Катриджи + та ремонт комп’ютера – 1035.00 грн

Господарські справи та миючі засоби – 3316,12 грн

Підписка газети, журнали – 797 грн

стілець офісний 200 грн

Разом :                                                                           67103,43 грн

Поповнення навчальних кабінетів батьками

Заміна вікна в кабінеті 21 – 5а клас – 6200

 

З І січня придбано

Швейна машинка — 2220 грн

Кольоровий принтер — 1200

Виїзд учнів на змагання 400 грн

Ремонт принтеру — 360 грн.

Лак для дверей, фініш — 325 грн

пакети мусорні- 180 грн.

Мишкі — 168 грн

укр.пошта — 26,25 грн.

батарейки — 50 грн.

лак +кість — 150 грн

фарба полова — 7236 грн

засов — 10 грн

батарейки — 20 грн

трава газонна — 120 грн

вивіз сміття — 650 грн

на Тур. похід — 1200 грн

шаравари — 600+600

пакети для сміття,  мішки,мило — 99 грн

короб монтажний, вимикачі — по 5 шт- 389 грн

Мультіфініш, фініш,-водоемальсія,перлфікс- 959 грн

акамулятори — 331 грн

ємултьсил 3л.- 95 грн

заправка бензин — 200 грн

лента малярна, валики 2 шт — 95 грн

ємульсія  2 шт- 5 л- 290грн

Профіль  3шт- 237 грн

кольор — 2 шт — 40 грн

ГК стена — 826

краска 2,8 л -153

старт, фініш — 236 грн

краситель — 53 грн

вальки, скребок по 2шт — 122 грн

малярний скоч -42 грн

Пена замок, завіси, — 840 грн

краска, кісточки — 148 грн

краска- 232 грн

насадка нова , уаст-спирит- 262 грн

замок навесний, краска — 464 грн

отвнртка — 38 грн

валики — 3 шт — 138 шт

лента малярна — 20 грн

Краска — 76,40 грн

Роставка — 300 грн

На хімічний кабінет (перегородка) — 2650+600 грн + 11000 робота

мешок — 5шт- 30 грн

малюнок коридок — 1000 грн

їдальня колони робота — 3000 грн

музика стяжка — 1200  грн

двері 14 кабінет — 4600

заправка принтера, ремонт, — 122,+80+128+303

лента — 37 грн

грамоти на осанній дзвоник за спорт.- 111 грн

дюбеля — 20

веревка 40

мус пакети — 70

Всього  за ІІ семестр — 46191, 65

Витрачено

Батьківські кошти 25275

Спонсорські кошти 18075,27

Залишок       за ! семестр —  2841,38 грн

Селишна рада — кабінет інклюзивно-ресурсна кімната-69000 +5000