Інклюзивна освіта

в Комунальному закладі «Бабинецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №13

Що таке інклюзивна освіта?

Інклюзивна освіта дає можливість усім учням у повному обсязі брати участь у шкільному житті.

Інклюзивне навчання — це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивна освіта — це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносить необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб забезпечити рівні можливості.

Переваги інклюзивної освіти:

 • Діти навчаються разом у звичайній школі.
 • Поліпшується моторний, мовний, соціальний, емоційний розвиток дитини.
 • Діти отримують можливість жити разом з батьками.
 • Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
 • Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей.
 • У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.
 • Діти з особливими потребами отримують ефективну освіту, щоб жити повноцінним життям.

Переваги для дітей без особливих потреб:

 • вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;
 • вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них;
 • вчаться співробітництву;
 • вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

Переваги для родин:

 • Батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей.
 • Родини одержують підтримку з боку інших батьків.
 • Батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і завдань для дітей.
 • Всі батьки стають частиною шкільної спільноти.

Переваги для вчителів та інших фахівців:

 • Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.
 • Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.
 • Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) навчаються працювати в команді.

Інклюзія в нашій школі означає розкриття кожного учня.

Інклюзія враховує потреби дітей,створюються спеціальні умови, необхідна підтримка учням і вчителям для досягнення успіху.

Контингент дітей з особливими потребами в нашій школі:

 • У нашій школі  навчається таких  учнів.
 • 1-Б клас — 1учень; 2-Б клас — 1 учень; 3-А клас — 1 учень , 4-Б клас  — 2 учень, 5-Б клас — 2 учень, 7-А клас — 1 учень, 8-А клас — 1 учень

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у школі постійно створюються необхідні умови:

 • забезпечення необхідними навчально-методичними посібниками, наочно-дидактичними засобами навчання;
 • наявність кабінету практичного психолога для проведення психокорекційних занять,  кімната психологічного розвантаження;
 • забезпечення педагогічними кадрами: асистенти вчителя, практичний психолог, учитель-логопед.

Під час первинного прийому на підставі письмової заяви батьків, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини, визначається час та дата проведення комплексної оцінки та встановлюється наявність таких документів (мати з собою):

 • документ, що посвідчує особу батьків (одного з батьків) або законних представників ;

 • свідоцтво про народження дитини ;

 • індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності) ;

 • форма первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ (амбулаторна карта або витяг з неї);

 • довідка від психіатра (у разі потреби).

У разі коли дитина здобуває дошкільну або загальну середню освіту на час проведення комплексної оцінки надається:

 • психолого-педагогічна характеристика дитини, яка містить дані про динаміку та якість засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником закладу освіти;

 • результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту):

 • зошити з рідної мови, математики, малюнки, інші творчі роботи дитини.

У разі, коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалася психолого-педагогічна допомога, до центру подаються:

 • попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

 • документи щодо додаткових обстежень дитини;

 • висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого педагогічної допомоги із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

Інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну оцінку не пізніше, ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків, індивідуально за напрямками оцінки фізичного розвитку, мовленнєвого розвитку, когнітивної, емоційно-вольової сфер, освітньої діяльності.